Mathias de Miechow

Maciej z Miechowa urodził się w 1457 r., kiedy na tronie w Krakowie zasiadał Kazimierz Jagiellończyk, zmarł w 1523 r., gdy koronę i berło dzierżył najmłodszy syn Kazimierza, Zygmunt zwany Starym. Był, więc Miechowita osadzony w czasach Jagiellońskich, w nich wzrastał i dojrzewał, by stać się później jednym z najwybitniejszych intelektualistów przełomu XV i XVI … Czytaj dalej Mathias de Miechow