Tympanon z wyobrażeniem Jaksy i Agapii, XII w.,
Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
fot. Zb. Pęckowski
(do 1962, daty odnalezienia tympanonu, obiekt znany był z zachowanego miedziorytu z XVIII w.)

powrót