O towarzystwie

Miechowskie Towarzystwo 1163 Roku powstało 20 października 1991 r. z inicjatywy członków założycieli w osobach: Jan Włudarczyk, Włodzimierz Barczyński, Maria Pęckowska i Jacek Jędrzejewski.
Zajmuje się głównie badaniem i eksponowaniem tradycji lokalnych związanych z Ziemią Miechowską i fundacją Bożogrobców w Miechowie, przy czym przyświeca mu troska o przetrwanie ich zarówno w pomnikach materialnych jak i w wartościach duchowych, odzwierciedlonych w dokumentach pisemnych i innych przekazach.
Popularyzuje te tradycje w rozmaitych środowiskach lokalnych. Współpracuje w tym zakresie z szeregiem innych organizacji kultury.
Jego mottem jest zawarty w statucie akapit:

Nasza tożsamość jest określana poprzez historię i dzięki historii może przetrwać. Jej chrześcijańskie zasoby wiary, mądrości i patriotyzmu zaszczepili na naszej ziemi wielcy poprzednicy, a pośród nich Jaksa, który w roku 1163 fundował klasztor Bożogrobców Miechowskich, co stało się początkiem miasta.

Skład Zarządu Towarzystwa


Jan Włudarczyk
Przewodniczący

członek założyciel Towarzystwa, lekarz, członek Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, badacz historii zarówno lokalnej jak i związanej z miejscami świętymi

Włodzimierz Barczyński
Zastępca Przewodniczącego

członek założyciel Towarzystwa, pracownik instytucji kultury, regionalista, kolekcjoner zajmujący się głównie pamiątkami związanymi z Miechowem

Małgorzata Dziura
Sekretarz

nauczyciel historii, wychowawca młodzieży, regionalistka, wywodząca się z rodziny o silnych tradycjach patriotycznych

Danuta Szarek
Skarbnik

ekonomistka, działaczka społeczna, która potrzebę pracy dla innych wyniosła z rodzinnej tradycji partyzanckiej

Danuta Rzemieniec
Członek Zarządu

nauczycielka, harcerka, organizator imprez, osoba dla której lokalny patriotyzm jest oczywistością, a jej harcerska przygoda nigdy się nie kończy

Sekcja Archeologiczna

Sekcja Archeologiczna Miechowskiego Towarzystwa 1163 roku została założona w 2002 roku. Jest to pierwsza organizacja na terenie Miechowszczyzny zajmująca się przypadkowymi znaleziskami archeologicznymi. Obecnie Sekcja Archeologiczna współpracuje z Muzeum Ziemi Miechowskiej i działa na rzecz rozwoju archeologii regionu.

GALERIA