Autor: mongatake

 • Mathias de Miechow

  Maciej z Miechowa urodził się w 1457 r., kiedy na tronie w Krakowie zasiadał Kazimierz Jagiellończyk, zmarł w 1523 r., gdy koronę i berło dzierżył najmłodszy syn Kazimierza, Zygmunt zwany Starym. Był, więc Miechowita osadzony w czasach Jagiellońskich, w nich wzrastał i dojrzewał, by stać się później jednym z najwybitniejszych intelektualistów przełomu XV i XVI […]

 • Samuel Nakielski

  Nakielski Andrzej, imię zakonne Samuel (1584 – 1652), zakonnik zakonu Bożogrobców miechowskich, historyk. Urodzony w Nowopolu późniejszy Koniecpol) koło Lelowa w woj. krakowskim, w rodzinie drobnego szlachcica Stanisława, wywodzącego się pobliskiego Nakła, może ze Szreniawitów (Pękalski). Nakielski po ukończeniu szkoły parafialnej w Lelowie zapisał się 16 IX 1603 na Wydział Artium Akademii Krakowskiej, na którym […]

 • Mieczysław Sklenarski

  Urodził się w Pałecznicy 2 kwietnia 1894 roku. Ojcem jego był Wincenty Sklenarski, administrator majątku hrabiego Łubieńskiego a matka Jadwiga Aniela z Niezabitowskich. Rodzina Sklenarskich pochodziła z sandomierskiego i tradycyjnie zajmowała się administracją majątków ziemskich. Mieczysław miał dwóch braci Jana i Stanisława. W 1900 roku rodzina przeniosła się do Święcic gdzie Wincenty objął w administracje […]

 • Mieczysław Kwieciński

  Mieczysław Kwieciński pseudonim Oset urodził się 2 czerwca 1893 r. w Miechowie. Był synem małżonków Mateusza Kwiecińskiego (urzędnika kolejno: gminnego, powiatowego w Miechowie a w końcu gubernialnego i wojewódzkiego w Kielcach) i Weroniki z domu Klatt. Rozpoczął naukę w gimnazjum rosyjskim w Kielcach , aby po strajku szkolnym w 1905 roku kontynuować ją dalej w […]

 • Julian Piwowarski

  Z osobą pana Juliana Piwowarskiego łączy mnie szereg wspomnień i przeżyć. Już jako trzynastoletni uczeń gimnazjum zafascynowałem się jego działalnością. Pracując w powiatowych władzach samorządowych w charakterze inspektora gmin z pasją starał się o wydźwignięcie wsi i jej mieszkańców z zacofania spowodowanego rozbiorami Polski. Redagował kwartalnik „Sad i Pasieka”, w którym rozbudzał zainteresowanie rolników nowościami […]

 • Zbigniew Pęckowski

  Jakże często się zdarza, iż człowiek nie związany z jakimś miejscem urodzeniem, człowiek-przybysz, pokocha to miejsce tak mocno, że poświęci mu całe swoje dorosłe życie, swój czas i swoje marzenia i że człowiek ten nie potrafi żyć i tworzyć w innym miejscu. Takim człowiekiem był Zbigniew Pęckowski, prawnik z wykształcenia, adwokat z zawodu, historyk z […]